SisEH
SISTEM E-HEBAHAN KERAJAAN NEGERI MELAKA
HUBUNGI KAMI

Bahagian Komunikasi Korporat

Jabatan Ketua Menteri Melaka

Tel : 06-3333333 samb 7639Teknikal:


Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Jabatan Ketua Menteri Melaka

Tel : 06-3333333 samb 7522

SisEH - dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, Jabatan Ketua Menteri Melaka | 2021